sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
BÀ VŨ THỊ HẰNG
PKD - 0971 339 722

VÁN MDF - VÁN ÉP - OKAL - GỖ GHÉP

MDF
MDF
GỖ GHÉP ( TRÀM LAI - KEO )
GỖ GHÉP ( TRÀM LAI - KEO )
GỖ GHÉP CAO SU
GỖ GHÉP CAO SU
VÁN MDF TRƠN (LOẠI THƯỜNG)
VÁN MDF TRƠN (LOẠI THƯỜNG)
VÁN RĂM (LOẠI OKAL)
VÁN RĂM (LOẠI OKAL)
VÁN ÉP (PLYWOOD)
VÁN ÉP (PLYWOOD)
VÁN MDF CHỐNG ẨM (HMR)
VÁN MDF CHỐNG ẨM (HMR)